Δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει ανοίξει σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία GreenPower 2020, που εδρεύει στο Παρίσι, με σκοπό 14 Μάρτιος 2018 7:26 πμ