Λάβετε ενημερώσεις σε όλα τα τελευταία νέα στα πιο καυτά θέματα με το NewsHub. Εγκαταστήστε το τώρα.

NewsHub Browser Extension Uninstall

How to Remove NewsHub Extension from Google Chrome:

  1. Click on the Menu button in the top-right corner of the browser and go to “Settings”.
  2. Select “Extensions” in the left side.
  3. Find the NewsHub Extension and click on the Remove button (Trash Can icon) and choose “Remove”.

Alternative method.

Right-click in the NewsHub Extension icon to the right of the URL bar in Chrome and click on “Remove from Chrome...”