ΑΓΕΤ Ηρακλής: Στα 177,5 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

25 Νοέμβριος 2013 4:36 μμ

49 0

Οι πωλήσεις της -μητρικής- εταιρείας ανήλθαν σε 159,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 5,2%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 121,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες 49,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες 116,4 εκατ. ευρώ, από 56,5 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος παρουσίασε το εννεάμηνο του 2013 ζημίες μετά από φόρους 118 εκατ. ευρώ, από 70,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το εννεάμηνο του 2013 η εταιρεία παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους 107,9 εκατ. ευρώ, έναντι 72,2 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2012.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δομής τσιμέντου.

Σε συνέχεια της οριστικής παύσης λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας, η εταιρεία προέβη σε πλήρη απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του εργοστασίου και σε συναφείς προβλέψεις.

Μετά την υπ' αριθμόν 13449/246 απόφαση του υπουργού Εργασίας, με την οποία δεν εγκρίθηκε το αιτούμενο από την εταιρεία σχέδιο ομαδικών απολύσεων, η εφ' άπαξ επίδραση μετά από αναβαλλόμενους φόρους στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και κατ' επέκταση του ομίλου ανέρχεται σε 81,6 εκατ. ευρώ.

Η βαθειά ύφεση στην εσωτερική αγορά συνεχίστηκε και επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2013. Οι όγκοι πωλήσεων στην εσωτερική αγορά σταθεροποιήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

Τόσο ο όμιλος όσο και η εταιρεία, συνέχισαν και ενέτειναν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, καθώς, όπως εισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο του 2013 οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών.

Πηγή: newsbomb.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...