ΕΧΑΕ: Στα 40,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

25 Νοέμβριος 2013 4:38 μμ

37 0

ΕΧΑΕ: Στα 40,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Ελληνικά Χρηματιστήρια, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €40,5 εκ. έναντι €8,8 εκ. το εννεάμηνο 2012, και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα κυρίως λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,63 έναντι €0,15 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €67,5 εκ. το εννεάμηνο 2013 έναντι €22,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €67,2 εκ. έναντι €23,7 εκ. Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο 2012 συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €2 εκ.

Από τα ανωτέρω έσοδα του Ομίλου, έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το β' τρίμηνο συνολικού ύψους €40,1 εκ. από τις κύριες δραστηριότητές του αφορούν εταιρικές πράξεις που μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).

Εξαιρουμένων των εσόδων αυτών, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώνεται σε €27,4 εκ., αυξημένος κατά 24%, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώνονται σε €11,2 εκ., αυξημένα κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από την διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β' τρίμηνο του 2013. Από την εισαγωγή τους έως το τέλος του γ' τριμήνου, σε warrants πραγματοποιήθηκε το 10,4% της αξίας και το 20,9% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών. Στο εννεάμηνο 2013 Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε τέλος από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών.

Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 70% το εννεάμηνο 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (€46,8 δις έναντι €27,5 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €65,9 εκ. έναντι €51,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 27%.

Η ρευστότητα της αγοράς παρέμεινε σταθερή, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 49,2 εκ. μετοχές έναντι 49,5 εκ. μετοχών το εννεάμηνο 2012. Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 34% (42,6 χιλ. έναντι 64,4 χιλ.), αλλά τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρή αύξηση 1,7% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 4,6%, στα €14,9 εκ., από τα €14,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες και συγκεκριμένα στον σχηματισμό προβλέψεων ύψους €1 εκ. για επισφάλειες και λοιπούς κινδύνους το β' τρίμηνο 2013. Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε μείωση 5,8% το εννεάμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στα €12,5 εκ. έναντι €13,2 εκ. το 2012.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν στα €54,2 εκ. έναντι €12,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πηγή: gr.news.yahoo.com

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...