Κύπρος: Εγκρίθηκε η έκθεση προόδου από τη Moneyval

11 Δεκέμβριος 2013 1:18 μμ

19 0

Κύπρος: Εγκρίθηκε η έκθεση προόδου από τη Moneyval

Την κανονική έκθεση προόδου που υπέβαλε η Κύπρος ενέκρινε ομόφωνα η ολομέλεια της επιτροπής Moneyval, μετά από ανάλυση και εξηγήσεις που δόθηκαν από την κυπριακή αντιπροσωπεία στην επιτροπή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), στις 10 Δεκεμβρίου συζητήθηκε στην επιτροπή Moneyval του συμβουλίου της Ευρώπης η έκθεση προόδου της Κύπρου, αναφορικά με την Έκθεση που είχε εγκριθεί τον Σεπτέμβριο 2011, για τα μέτρα εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της επιτροπής, το κράτος - μέλος που έχει γενικά καλή αξιολόγηση καλείται σε δύο χρόνια να ενημερώσει για την πρόοδο που έχει επιτελέσει σε σχέση με τις εισηγήσεις/συστάσεις που είχαν γίνει, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν η Έκθεση Αξιολόγησης δεν είναι τόσο θετική, η Έκθεση προόδου πρέπει να υποβληθεί σε ένα χρόνο.

Λόγω της ειδικής αξιολόγησης που είχε ζητηθεί από το Eurogroup, ειδικά για τα μέτρα στον τραπεζικό τομέα, ετοιμάστηκε από την επιτροπή Moneyval ξεχωριστό έγγραφο για αυτήν την αξιολόγηση. Οι εκπρόσωποι της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έδωσαν εξηγήσεις για τις προγραμματιζόμενες ενέργειες και τα μέτρα για υλοποίηση των εισηγήσεων της Moneyval. Τον ερχόμενο Μάρτιο συμφωνήθηκε όπως ενημερωθεί εκ νέου η επιτροπή.

Σε ό,τι αφορά την κανονική Έκθεση προόδου που υπέβαλε η Κύπρος, αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της επιτροπής, μετά από ανάλυση και εξηγήσεις που δόθηκαν από την κυπριακή αντιπροσωπεία στην επιτροπή.

Πηγή: naftemporiki.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...