Προκήρυξη θέσης για μέλος στο ΤΧΣ

22 Νοέμβριος 2013 12:25 μμ

54 0

Προκήρυξη θέσης για μέλος στο ΤΧΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ενός μέλους του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Διευθυντή) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών.

To Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεόντως εξουσιοδοτημένων θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007. Το Ταμείο αναζητά έναν Μη Εκτελεστικό Διευθυντή για το Γενικό Συμβούλιο.

Το νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί από μια ειδική επιτροπή (την «Επιτροπή Επιλογής»), ενώ ο διορισμός του θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα.

1. Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

2. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hfsf@egonzehnder.com ή με συστημένη επιστολή προς Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας φ/δι Egon Zehnder, Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hfsf.gr. Για λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Αμαλία Χιωτάκη, τηλ. 210 68 83 051.

Πηγή: gr.news.yahoo.com

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...