Σταθεροποίηση στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ μετά από 12 πτωτικά τρίμηνα

20 Νοέμβριος 2013 4:59 μμ

83 0

Σταθεροποίηση στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ μετά από 12 πτωτικά τρίμηνα

εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 10,3%). Οι πωλήσεις του γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,7% στα 897,6 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μια διαδοχική βελτίωση σε τριμηνιαία βάση.

εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,5% αντίστοιχα με τη βελτίωση των πωλήσεων.

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 174,1 εκ. ευρώ έναντι 499,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 65,2%), κυρίως λόγω της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 174,1 εκ. ευρώ έναντι 499,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 65,2%), κυρίως λόγω της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο για τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 242 εκ. ευρώ για το 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2013, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ.

Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3% σε 2.641,8 εκ. ευρώ από 2.946,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4.1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.

Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3% σε 2.641,8 εκ. ευρώ από 2.946,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4.1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 70,0% στα 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκ. ευρώ από 113,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 70,0% στα 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκ. ευρώ από 113,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πηγή: kerdos.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...