Το βιογραφικό του νέου ΥΠΑΜ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)

14 Φεβρουάριος 2018 9:56 πμ

4 0

Το βιογραφικό του νέου ΥΠΑΜ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)

Το βιογραφικό του νέου Υπουργού Άμυνας επαναδημοσιεύεται, διορθωμένο, αφού σε αυτό που απεστάλη χθες από την Προεδρία της Δημοκρατίας, εκ παραδρομής δεν αναφερόταν η στρατιωτική θητεία του Σάββα Αγγελίδη.

· Παρούσα θέση: Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος, Ιδρυτικός Συνέταιρος και Διευθυντής στο Δικηγορικό Γραφείο Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε.

Πρώτευσε στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και απέκτησε την άδεια ασκήσεως του Δικηγορικού Επαγγέλματος το 1997.

Ασκεί την Δικηγορία με εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και την Ιατρική Αμέλεια με μεγάλες επιτυχίες. Χειρίστηκε υποθέσεις στην Κύπρο και στο Εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ποινικού, αστικού, εταιρικού δικαίου και αστικής ευθύνης εργοδότη, καθώς επίσης έλαβε μέρος σε διαιτησίες.

Καθηγητής Ποινικού δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Frederick University.

Πηγή: sigmalive.com

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...