Το ΙΚΑ ζητάει αναδρομική επιστροφή του ΕΚΑΣ

21 Νοέμβριος 2013 8:12 πμ

75 0

Το ΙΚΑ ζητάει αναδρομική επιστροφή του ΕΚΑΣ

Η διοίκηση του ταμείου έστειλε σχετική εγκύκλιο με οδηγίες

Tην αναδρομική επιστροφή του ΕΚΑΣ από συνταξιούχους με σύνταξη άνω των 850 ευρώ, επιβάλλοντας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την επιστροφή του διπλάσιου ποσού από αυτό που έχουν ήδη λάβει, ζητάει το ΙΚΑ.

Μάλιστα, η διοίκηση του ταμείου έστειλε σχετική εγκύκλιο με οδηγίες, αναφορικά με τη διαχείριση συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850 ευρώ σύνταξης το 2013.

-Στην περίπτωση που η αχρεώστητη χορήγησή του ΕΚΑΣ οφείλεται στην απόκρυψη στοιχείων (π.χ. άλλης σύνταξης) εκ μέρους του συνταξιούχου, το ποσό θα αναζητείται στο διπλάσιο, ρυθμιζόμενο σε μηνιαίες δόσεις των 80 ευρώ μέσω συμψηφισμού με τη μηνιαία σύνταξη.

-Στην περίπτωση που η αχρεώστητη χορήγηση οφείλεται σε έλλειψη μηχανογραφικής σύνδεσης των συντάξεων, δηλαδή σε υπαιτιότητα του ΙΚΑ και όχι σε υπαιτιότητα των συνταξιούχων, το επιστρεπτέο ποσό θα είναι αυτό ακριβώς που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, προσαυξανόμενο με το νόμιμο τόκο προς 5% από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης καταλογισμού, ρυθμιζόμενο και αυτό σε μηνιαίες δόσεις των 80 ευρώ μέσω συμψηφισμού με τη μηνιαία σύνταξη.

Πηγή: news.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...