Υπ.Οικ.:Επιστροφή στην ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ

21 Νοέμβριος 2013 10:19 μμ

57 0

Υπ.Οικ.:Επιστροφή στην ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ

- Ρυθμό ανάπτυξης 0,6%, έναντι ύφεσης 4% φέτος.

- Ανακοπή της αυξητικής τάσης του δημοσίου χρέους με περιορισμό του στο 174,8% του ΑΕΠ (320 δισ. ευρώ), έναντι 175,5% του ΑΕΠ, φέτος (321 δισ. ευρώ).

- Μείωση της ανεργίας (για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια) στο 26 % (στο 24,5% σε εθνικολογιστική βάση, από 25,5%), η οποία παραμένει ωστόσο υψηλή.

- Πρωτογενές πλεόνασμα 1,6% του ΑΕΠ (2,956 δισ. ευρώ), από 0,4% του ΑΕΠ φέτος (812 εκατ. ευρώ).

Ο νέος προϋπολογισμός δεν προβλέπει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ενώ η αύξηση των φορολογικών εσόδων εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τον νέο φόρο ακινήτων που θα αντικαταστήσει το Έκτακτο Τέλος Ακινήτων και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και θα αποδώσει έσοδα 2,65 δισ. ευρώ. Στον νέο προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι προβλέψεις για μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από 10%, σε 3% (κατά 75%), ενώ -όπως σημειώνεται- στις προτεραιότητες της φορολογικής πολιτικής είναι η «εξέταση των δυνατοτήτων μείωσης των φορολογικών συντελεστών, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της σταθερής και βιώσιμης δημοσιονομικής ισορροπίας». Επίσης, προβλέπεται αύξηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 150 εκατ. ευρώ, σε σχέση με φέτος.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,177 δισ. ευρώ ή 4,1%, σε σχέση με φέτος και να ανέλθουν στα 54,695 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού θα ανέλθουν σε 49,693 δισ. ευρώ, έναντι 47,382 δισ. ευρώ το 2013. Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους θα αυξηθούν κατά 1,690 δισ. ευρώ και θα διαμορφωθούν 21,574 δισ. ευρώ, έναντι 19,884 δισ. ευρώ φέτος. Τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 432 εκατ. ευρώ και θα ανέλθουν στα 24,087 δισ. ευρώ, έναντι 24,519 δισ. ευρώ φέτος.

Στην αύξηση των εσόδων προβλέπεται να συμβάλουν οι ευνοϊκότερες προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εισπράξεις ύψους 271 εκατ. ευρώ από την επιβολή του τέλους παραμονής και πλόων, τη φορολόγηση των αποθεματικών, καθώς και τον φόρο υπεραξίας σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ενεργοποιείται από το 2014. Επίσης, αυξημένα έσοδα θα προέλθουν από τον νέο φόρο στην ακίνητη περιουσία. Ενδεικτικό είναι ότι τα συνολικά έσοδα από τους φόρους στη περιουσία (δεν περιλαμβάνουν μόνο τον νέο φόρο ακινήτων) προβλέπονται να αυξηθούν κατά 1,153 δισ. ευρώ (αύξηση 41,4%) και να διαμορφωθούν στα 3,937 δισ. ευρώ, έναντι 2,784 δισ. ευρώ φέτος.

Σε ότι αφορά τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 1,8% και θα διαμορφωθούν στα 24,087 δισ. ευρώ, έναντι 24,519 δισ. ευρώ φέτος, ενώ μειωμένα κατά 0,8% θα είναι και τα έσοδα από τον ΦΠΑ που θα διαμορφωθούν στα 13,533 δισ. ευρώ. Προβλέπεται ακόμη μείωση κατά 62,1% των εσόδων από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων (από 528 εκατ. ευρώ, σε 200 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου στις μεταβιβάσεις ακίνητων.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,258 δισ. ευρώ ( ή 2,8%) και θα ανέλθει σε 45,661 δισ. ευρώ, έναντι 44,403 δισ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι έσοδα που αφορούν την είσπραξη της τελευταίας δόσης εισοδήματος νομικών προσώπων τον Ιανουάριο του 2014 (ύψους 180 εκατ. ευρώ) καθώς και την είσπραξη εντός του πρώτου διμήνου του 2014 των τελευταίων δόσεων του ΦΑΠ 2013- 2014 (ύψους 180 εκατ. ευρώ) και μέχρι τον Μάρτιο του 2014 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων του 2013 (ύψους 180 εκατ. ευρώ) θα εγγραφούν στον φετινό προϋπολογισμό 2013.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων εκτιμάται ότι, το 2014, θα αποδώσει έσοδα ύψους 3,56 δισ. ευρώ που θα προέλθουν σε μεγάλο βαθμό από το πρόγραμμα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Όπως σημειώνεται, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την αξιοποίηση 3.000 ακινήτων του δημοσίου, ενώ έως το τέλος του 2013 θα έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) επιπλέον 1.000 ακίνητα. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, στον προϋπολογισμό προαναγγέλλεται η επεξεργασία, έως το τέλος του έτους, νομοσχεδίου για την οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία του αιγιαλού σε όλη τη χώρα προκειμένου να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπεται να μειωθούν κατά 3,079 δισ. ευρώ και να διαμορφωθούν στα 56,248 δισ. ευρώ, έναντι 59,327 δισ. ευρώ φέτος. Η μείωση αυτή θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και ιδιαίτερα τις πρωτογενείς δαπάνες. Οι τελευταίες εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες κατά 2,885 δισ. ευρώ (6,4%) και θα διαμορφωθούν στα 41,946 δισ. ευρώ, έναντι 44,831 δισ. ευρώ το 2013. Οι δαπάνες για την πληρωμή τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους θα είναι αυξημένες κατά 50 εκατ. ευρώ ή 0,8% και θα διαμορφωθούν στα 6,150 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει μειώσεις μισθών και συντάξεων.

Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις θα διαμορφωθούν στα 17,723 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του κονδυλίων των αποδοχών κατά 280 εκατ. ευρώ από παρεμβάσεις του προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής (2013-2016) που αφορούν στον περιορισμό των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών λόγω αύξησης των ωρών διδασκαλίας, τον περιορισμό του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις και τις αποχωρήσεις προσωπικού. Επίσης, στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται η περικοπή που είχε προβλεφθεί από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους ένστολους, μέτρο που η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να εφαρμόσει.

Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων θα είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 262 εκατ. ευρώ λόγω του αυξημένου αριθμού αποχωρήσεων προς συνταξιοδότηση το 2013 και το 2014. Στον προϋπολογισμό ενσωματώνεται επίσης το πρόγραμμα διαρθρωτικών δράσεων για την ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων από την είσπραξη των εισφορών και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Το πακέτο αυτό -όπως σημειώνεται- θα αποφέρει έσοδα, σε ετήσια βάση, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των ρυθμίσεων που προβλέπει είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων στον ΟΑΕΕ, όπως η οργανωτική αναδιάρθρωσή του, η διεύρυνση της ασφαλιστικής του βάσης και μέτρα για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των εισφορών.

Οι καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 443 εκατ. ευρώ ή 18,7%, σε σχέση με φέτος. Η μείωση προβλέπεται ότι θα προέλθει από τον δραστικό περιορισμό των δαπανών για μετακινήσεις προσωπικού, μισθώματα υπηρεσιών, καθώς και όλων των άλλων λειτουργικών εξόδων (φως, νερό, τηλέφωνο κά). Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 150 εκατ. ευρώ και να διαμορφωθούν στα 6,8 δισ. ευρώ, έναντι 6,650 δισ. ευρώ φέτος.

Πηγή: newsbomb.gr

Για την κατηγορία της σελίδας

Loading...