Λάβετε ενημερώσεις σε όλα τα τελευταία νέα στα πιο καυτά θέματα με το NewsHub. Εγκαταστήστε το τώρα.

Αποτελέσματα αναζήτησης

1-2 αποτελέσματα από 2 για το ερώτημα «κάρι»

8 Αύγουστος 2016 1:00 μμ Ιερά Σύνοδος: Οι τρο­μο­κρα­τι­κές ε­νέρ­γειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν

«Ευ­χό­μα­στε ο Θεός να συγ­χω­ρεί τους δρά­στες» «Μακάρι να γίνει πλήρως κατανοητό στην κοινωνία μας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανέναν και να επικρατήσει η ειρήνη και η καταλλαγή του Θεού μεταξύ των ανθρώπων» τονίζει, μεταξύ άλλων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε ανακοινωθέν που εξέδωσε για την επίθεση με μολότοφ στον προαύλειο 5

8 Αύγουστος 2016 11:47 πμ Ιερά Σύνοδος: Οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανέναν

Την ευχή να γίνει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοι­νω­νία μας ότι «οι τρο­μο­κρα­τι­κές ε­νέρ­γειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρα­τή­σει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού με­ταξύ των αν­θρώ­πων» εκφράζει η Ιερά Σύνοδος μετά τις επιθέσεις με μολότοφ στη Μονή Πετράκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου περίπου στις 3.00 ο­μάδα α­γνώ­στων ε­πι­τέ­θηκε με πε­ρί­που 10 βόμ­βες μο­λό­τωφ στον προ­αύ­λειο χώρο του κτηρίου 5